تبلیغات
منتظران حضرت - یکبار هم برای خدا...

منتظران حضرت
 
شاید این جمعه بیاید،شاید...

‬‎منتظران حضرت

ما که اینهمه معطل مردم شدیم بگذار یکبار هم هنگام اذان از اتوبوس پیاده شویم و برای نماز اول وقت به مسجد برویم. معطل شدن برای اتوبوس بعدی، حسابش با خدا

ما که اینهمه از مردم ضرر دیدیم، بگذار یکبار هم آبرویمان ، دارایی مان و جانمان برای خدا ضرر ببینید.

ما که اینهمه برای مردم حرف زدیم، بگذار یکبار هم برای خاطر خدا حرف نزنیم، مثلاً در هنگام عصبانیت با مردم حرف نزنیم، اصلا برای خدا حرف بزنیم…

ما که اینهمه با ساز رئیس، با ساز فامیل، زن، بچه ، دوست ،  دختر! پسر! رقصیدیم اما اصلا چه کسی بهتر از خدا؟ …


طبقه بندی: عرفانی،  خدا، 
برچسب ها: خدا، جمله عرفانی، منتظران حضرت،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 مهر 1394 توسط امیررضا اخروی